- , , , .

A
a - ai - an - ang -
ao -
C
cha - chah - chai - chan -
chang - chao - che - chei -
chen - cheng - chi - chia -
chiang - chiao - chieh - chien -
chih - chin - ching - chiu -
chiung - cho - chou - chu -
chu: - chua - chuai - chuan -
chu:an - chuang - chu:eh - chun -
chu:n - chung - chwa - chwai -
chwan - chwang - chwei -
E
e - er -
F
fa - fan - fang - fo -
foo - fou - fu -
H
ha - hai - han - hang -
hao - ho - hou - hsi -
hsia - hsiang - hsiao - hsieh -
hsien - hsih - hsin - hsing -
hsiu - hsiung - hsu: - hsu:an -
hsu:eh - hsu:n - hu - hua -
huai - huan - huang - hui - ()
hun - hung - huo - hwa -
hwai - hwan - hwang - hwei -
hwo -
I
i -
J
jan - jang - jao - je -
jen - jeng - jih - jo -
jou - ju - juan - jui -
jun - jung - jwan - jwei -
K
ka - kai - kan - kang -
kao - ki - kia - kiang -
kiao - kieh - kien - kin -
king - kiu - kiung - ko -
kou - ku - ku: - kua -
kuai - kuan - ku:an - kuang -
ku:eh - kuei - kun - ku:n -
kung - kuo - kwa - kwai -
kwan - kwang - kwei - kwo -
L
la - lai - lan - lang -
lao - le - leng - li -
lia - liang - liao - lieh -
lien - lin - ling - liu -
lo - lou - lu - lu: -
luan - lu:an - lu:ah - lun -
lung - lwan -
M
m - ma - mai - man -
mang - mao - mei - men - ()
meng - ()mi - miao - mieh -
mien - min - ming - miu -
mo - mou - mu -
N
n - na - nai - nan -
nang - nao - nei - neng -
ni - niang - niao - nieh -
nin - ning - niu - no -
nou - nu - nu: - nuan -
nu:ah - nun - nung - nwan -
O
o - ou - ow -
P
pa - pai - pan - pang -
pao - peh - pei - pen -
peng - pi - piao - pieh -
pien - pin - ping - po -
pou - pu -
S
sa - sai - san - sang -
sao - sei - sen - seng -
sha - shai - shan - shang -
shao - shay - she - shen -
sheng - shih - shou - shu -
shua - shuai - shuan - shuang -
shui - shun - shuo - shwa -
shwai - shwan - shwang - shwei -
si - sia - siang - siao -
sieh - sin - sing - siu -
siung - so - sou - ssu -
su - su: - suan - su:an -
sui - sun - su:n - sung -
swan - swei -
T
ta - tai - tan - tang -
tao - te - teh - tei -
teng - ti - tiao - tieh -
tien - ting - tiu - to -
tou - tsa - tsai - tsan -
tsang - tsao - tse - tseh -
tsei - tsen - tseng - tsi -
tsia - tsiang - tsiao - tsieh -
tsien - tsin - tsing - tsiu -
tsiung - tso - tsou - tsu -
tsu: - tsuan - tsu:an - tsu:eh -
tsui - tsun - tsu:n - tsung -
tswan - tswei - tu - tuan -
tui - tun - tung - twan -
twei - tzu -
W
wa - wai - wan - wang -
wei - wen - weng - wo -
wu -
Y
ya - yai - yang - yao -
yeh - yen - yi - yin -
ying - you - yu: - yu:an -
yu:eh - yu:n - yung -

: ":" , .

:
  • .

:       |

2007-2017 Great CHINA
http://iclub-china.com -
. . .
]]> @Mail.ru ]]>